Tekrarlayan Kayıplar

Tekrarlayan Kayıplar

Tekrarlayan gebelik kaybı ardışık 2 ve daha fazla gebelik kaybının olması durumudur. Doğurganlık dönemindeki kadınlarda % 2- 5 oranda karşılaşılabilen bir durumudur. Anne adayının yaşı en önemli faktördür. Daha önce yaşanmış olan sağlıklı gebelikler prognozun iyileşmesine katkıda bulunur. Düşük sayısı arttıkça bir sonraki gebelikte düşük yaşanma olasılığını arttırır.

Hormonal Nedenler

Tekrarlayan düşüklerde hormonal bozukluklar önemli bir etkendir. Pekçok hormon bozukluğu düşüğe neden olabilmektedir. Hormonal bozukluğun tedavi edilmesi gebeliğin sorunsuz devam etmesini sağlar.

Önce yumurtalıklardan daha sonrada plasentadan salgılanan ve gebeliğin ilerleyebilmesine etkisi olan progesteron hormonunun yetersizliği de düşüğe sebep olmaktadır. Eksik olan bu hormonun dışarıdan verilmesi yine gebeliğin sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasına olanak sağlar.

Süt hormonu olarak bilinen prolaktin hormonunun düzensizlikleri de gebeliğin oluşamamasına ya da oluşan gebeliğin tamamlanamamasına sebep olabilir.

Kromozomal nedenler

Düşüklern en önemli nedenlerinden biri de kromozomal sıkıntılardır. Aile öyküsünde kalıtsal bir sıkıntı varsa bu tekrarlayan düşüklere neden olabilir.

Bağışıklık sistemi

Bağışıklık sisteminde var olan herhangi bir sıkıntı da gebeliğin oluşumuna ve tamamlanamamasına olumsuz etki eder. Bağışıklık sistemi hafızası olan bir sistemdir. Anne adayının vücudu dışardan gelen etkenlere karşı antikor üretmeye başlar bu çoğu zaman tekrarlayan düşüklere neden olur.

En sık antifosfolipid antikor varlığında düşük gözlemlenir. Fosfolipidler vücudun hücre sisteminin yapıtaşlarından kabu edilmektedir. Özellikle hücre zarında görülmektedirler. Antifosfolipid antikor oluşmasıyla plasentadaki kan akımında bozulma meydana gelir, bu dolaşımda pıhtılaşmalara sebebiyet verir ve devamında düşük görülür. Ayrıca dışında hücre çekirdeğine ve tiroid bezine karşı gelişen antikorlar da düşük görülmesine sebebiyet vermektedir.

Genetik :

Erken gebelik kayıplarında % 50 karyotip anormallikleri vardır.

Parental:

Anne veya babadan gelen kromozomal anormallikler.% 2-4 oranında görülür.Gebelik sırasında koryon villus örneklemesi, amniosentez, kordosentez ile bebek kromozom analizi yapılarak normal olup olmadığı anlaşılabilir.Tedavi gebeliklerinde (IVF, ICSI ) labratuvar ortamında elde edilen gebeliklerde preimplantasyon genetik tanı ile tetkik edilebilir.

Endokrinolojik:

Hipotroidi, luteal faz yetmezliği, hiperprolaktinemi

Anatomik :

Rahmin şekilsel anormallikleri ( uterus septus, bikornus), rahim içinde yapışıklık, polip, myom, rahim ağzı yetmezliği

İmmünolojik:

Antikardiolipin, lupusantikoagülan gibi antikorların varlığı antifossfolipid sendrom olarak tanımlanır, -20 oranında görülür. Antifosfolipid sendromunda pıhtılaşma bozukluklarına da rastlanılır.

Mikrobiyolojik:

Mykoplasma, üreoplasma, klamidya, grup B streptekok, tokzoplasma

Trombofilik:

Faktör V leidin gen mutasyonu, Faktör II protrombin gen mutasyonu, Protein C, S eksikliği, homosistein düzeyinde artış (MTFHR eksikliği), antitrombin III eksikliği kanda pıhtılaşma eğilimi ve tekrarlayan düşüklere yol açar.

Over Rezerv Düşüklüğü:

Düşük nedenleri arasında en önemli nedenlerden bir diğeri de over rezervinin azalması durumudur. Yaşın ilerlemesi ile birlikte over rezervi azalır. Bazı hastalarda erken yaşlarda da over rezervinin azaldığı görülmüştür. Şu an için bu durumun tedavisi yoktur.

Alkol tüketimi ve sigara tüketimi :

Haftada 5 bardak üstünde alkol tüketimi düşük riskini yaklaşık 2 kat artırır. Günde 10’ dan fazla sigara kullanımı düşük riskini yaklaşık 2 kat artırır.