Ayrıntılı Ultrason!

Ayrıntılı Ultrason!

Ayrıntılı ultrasonografi, bebeğin organ gelişiminin büyük ölçüde tamamlandığı, amniyos sıvısının fazla olması sebebiyle görülebilirliğin arttığı ve bunun sonucunda yapıların daha ayrıntılı olarak görülebildiği 19 ile 23. gebelik haftaları arasında genellikle gebeliği takip eden uzman doktor tarafından yapılan bir tür incelemedir . Bu incelemede bebek ve bebeğe ait yapılar baştan ayağa gözden geçirilir ve ultrasonografi ile gözlemlenebilecek tüm özellikler dikkatli bir şekilde incelenerek bebeğin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi edinilir.

Temel amaç bebeğin doğumsal kusurlar açısından taranmasıdır. Bu ultrasonografide saptanan doğumsal kusurlar (hidrosefali gibi) veya doğumsal bir kusura işaret edebilecek işaretler varlığında kesin tanı amacıyla anne adayı bir üst merkeze sevkedilir.

Bu üst merkezde doğumsal kusurların erken tanısı ve tedavisi konusunda Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisası üzerine ek olarak eğitim görümüş perinatoloji uzmanları tarafından ikinci düzey ultrasonografiyle tanı doğrulanır veya amniyosentez gibi ek bir girişimle tanıya gidilir. Bebeğin durumu hakkında bilgi bu aşamada verilir.