Ağrısız Doğum!

Ağrısız Doğum!

Hamile bayanların doğum şekline karar vermesinde en çok etkilendikleri konu normal doğum sırasında çekecekleri ağrıdır.Pek çok bayan doğum ağrısından korktukları için sezaryen ile doğumu tercih etmektedirler.Çeşitli ilaçlar ve yöntemler doğum ağrısının azaltılması ve yok edilmesinde kullanılabilirler, bu şekilde bayanların gözlerini korkutan doğum olayı ağrısız hale getirilebilir.

Hamile bayanların gebelik ve doğum olayı hakkında bilgilenmeleri doğum olayının dönemlerini ve bu dönemlerde nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmeleri, gebelik boyunca doğuma hazırlık egzersizlerinin yapılması doğum olayını daha ağrısız geçirmelerinde büyük kolaylık sağlayacaktır.

Doğum olayının farklı aşamalarında ağrı azaltıcı değişik yöntemler kullanılabilir.Bu yöntemler lokal anestezi , regional anestezi, genel anestezi olarak sayılabilir.

Lokal anestezi: Bebeğin doğumu sırasında yapılan kesi (epizyo) yada doğum

sonrası oluşan yırtıkların dikilmesi sırasındaki ağrıyı önlemek amacı ile lokal anestezik maddeler işlemin yapılacağı alana enjekte edilir.Bu şekilde doğum olayı sonrasındaki işlemler sırasında ağrı duyulmaz.

Epidural analjezi: En çok kullanılan ağrısız doğum yöntemlerindendir.Doğum

olayının başıdan itibaren etkili doğum ağrılarının hissedilmesini önlemek , doğum sırasında oluşan ağrı ve doğum sonrasında olabilecek ağrıları önlemek için kullanılanılır.Bu işlem sonrasında anne bilinci açık olarak doğum olayını takip edebilir. Belde omurga aralığından girilip omurilik zarı üzerine sinir köklerini etkileyecek lokal anestezik maddeler bir katater yardımı ile verilir ve ihtiyaç oldukça yeni ilaç enjekte edilerek doğum olayının daha sonraki dönemlerinde de ağrı duyulmasını önler.Lokal anestezik maddelerin kana hızlı geçişine bağlı tansiyon düşüklüğü, kalp hızında yavaşlama ve daha nadiren de olsa daha ciddi yan etkiler olabilir.

Spinal analjezi: Belden omurga arlığından girilip omurilik zarı içine lokal

anestezik madde enjekte edilerek 5- 10 dakika içinde anestezi sağlanır.Kısa süreli müdahalelerde kullanımı önerilir.Genel anestezi alması sakıncalı olan hastaların sezeryan ile doğumu sırasında kullanılabilir.Hasta bilinci açıktır. Anestezi sırasında tansiyon ve solunum yakın takip edilmelidir. Tansiyon düşüklüğü,baş ağrısı, nadiren solunumun baskılanması yan etkilerindendir.

Kombine spinal epidural teknik

Genel anestezi: Genellikle normal doğum sırasında kullanılmaz, ancak normal

doğum sırasında bir problem varlığında ihtiyaç halinde kullanılır.Sezeryan ile doğum sırasında kullanılabilir, bu sırada anne bilinci kapalıdır.İlaçlara bağlı yada müdahaleye bağlı akciğer kalp sorunları gibi genel anestezinin yan etkileri görülebilir.