Tekrarlayan Gebelik Kayıpları Ve Nedenleri

Tekrarlayan Gebelik Kayıpları Ve Nedenleri

Tekrarlayan gebelik kaybı ardışık 2 ve daha fazla gebelik kaybının olmasıdır. Doğurganlık dönemindeki bayanlarda % 2- 5 oranda karşılaşılır.İleri anne yaşı en önemli risk faktörlerindendir.Önceki sağlıklı gebelikler prognozu iyileştirir.Düşük sayısı arttıkça bir sonraki gebelikte düşük olasılığı artar.

Tekrarlayan düşük nedenleri:

Genetik : erken gebelik kayıplarında % 50 karyotip anormallikleri vardır.

Parental: Anne veya babadan gelen kromozomal anormallikler.% 2-4 oranında görülür.Gebelik sırasında koryon villus örneklemesi, amniosentez, kordosentez ile bebek kromozom analizi yapılarak normal olup olmadığı anlaşılabilir.Tedavi gebeliklerinde (IVF, ICSI ) labratuvar ortamında elde edilen gebeliklerde preimplantasyon genetik tanı ile tetkik edilebilir.

Endokrinolojik faktörler: hipotroidi , luteal faz yetmezliği, hiperprolaktinemi

Anatomik : Rahmin şekilsel anormallikleri ( uterus septus, bikornus), rahim içinde yapışıklık, polip, myom, rahim ağzı yetmezliği

İmmünolojik faktörler: Antikardiolipin, lupusantikoagülan gibi antikorların varlığı antifossfolipid sendrom olarak tanımlanır, % 15- 20 oranında görülür. Antifosfolipid sendromunda pıhtılaşma bozukluklarına da rastlanılır.

Mikrobiyolojik faktörler: Mykoplasma, üreoplasma, klamidya, grup B streptekok, tokzoplasma

Trombofilik faktörler: Faktör V leidin gen mutasyonu, Faktör II protrombin gen mutasyonu, Protein C , S eksikliği , homosistein düzeyinde artış ( MTFHR eksikliği ), antitrombin III eksikliği kanda pıhtılaşma eğilimi ve tekrarlayan düşüklere yol açar.

Alkol tüketimi, sigara tüketimi :Haftada 5 bardak üstünde alkol tüketimi düşük riskini yaklaşık 2 kat artırır.Günde 10’ dan fazla sigara kullanımı düşük riskini yaklaşık 2 kat artırır.

Tekrarlayan düşüklerde anne baba ve gerekirse düşük mataryelinin genetik incelemesi, hormon araştırması, rahim anatomik anormalliklerinin araştırılması, antifosfolipid antikorların araştırılması, trombofili markerları ve mikrobiyolojik markerların araştırılması yapılmalıdır.

Tedavi nedene yönelik olmalıdır.genetik problemlerde gebelik olunca genetik tanı yöntemleri kullanılmalıdır.Anatomik anormallikler cerrahi olarak düzeltilmelidir.Hormonal bozukluk ve yetmezlikler tedavi edilmeli, enfeksiyon varlığında tedavi verilmelidir.Trombofili ve antifosfolipid antikor sendromunda heparin ve düşük doz aspirin tedavisi başlanmalıdır.Unutulmamalıdır ki bazı hastalarda hiçbir neden bulunamayabilir. Tetkikler sonucunda anormal bulgu saptanmayan çiftlerin % 60-70 inde sağlıklı gebelik ve doğum gerçekleşir.

Tekrarlayan düşüğü olan çiftlerin psikolojik olarak da desteklenmesi gerekir.