Gebelikte Tanısal Tetkikler

Gebelikte Tanısal Tetkikler

Tam Kan Sayımı:

Kansızlık veya trombosit düşüklüğü gibi durumların önceden tesbitine yarar.

Enfeksiyöz Hastalıklar İçin Testler:

Bebeğinize bulaştırabileceğiniz hepatit ve frengi gibi hastalıkları önceden saptayıp önlem almayı sağlar.

Kan Grubunun Saptanması:

Bebeğinize zarar verebilecek kan uyuşmazlığı gibi bir durumun önceden saptanıp önlem alınmasını sağlar.

Pap Smear(sürüntü) Testi:

Annede rahim ağzı kanseri erken teşhis ettirir.

İdrar Analizi:

Annenin böbreklerinde iltihaba yol açabilecek mesane enfeksyonu olup olmadığını,annede gebelik zehirlenmesi-preeklampsi-gelişip gelişmediğini saptar.

Ultrasonografi:

Gebeliğin canlı ve sağlıklı olup olmadığı hakkında fikir verir.Doğum şekline karar vermeye yardımcıdır.Dış gebelik gibi tehlikeli durumları önceden saptamaya yardım eder.

İkili Tarama:

Gebeliğin 11-14 hafta arasında bebekte Down sendromu(mongolizm) riskinizi belirler.Bu testte riskin yüksek çıkması durumunda hekiminiz size amniosentez gibi ileri tetkikleri önerecektir.

Üçlü Tarama:

16.-20. gebelik haftalarında yapılan bu tetkik bebeğinizin Down sendromu ,nöral tüp defekti(sırt kemiklerinin açıklık) riskini belirler.

NST:

Bebeğin kalp atışlarını ve anne rahminin kasılmasını kaydeder,bebeğin iyilik hali hakkında bilgi verir,erken doğum gelişip gelişmediğini anlamaya yardımcıdır.Doğum sırasında sezeryan gerekip gerekmediği konusunda hekime yön verir.

Amniosentez:

16.-20. gebelik haftalarında bebeğinizin etrafını kaplayan rahim içindeki sıvıdan örnek alınarak bebeğinizin down sendromlu olup olmadığına kesin karar verilir.

Koryon Villus Örneklemesi:

Bebeğinizin eşinden örnek alınarak yapılır(10.-12. gebelik haftalarında bebeğinizin down sendromu,doğuştan adrenal bez hastalıklarına erken tanı konulmasını sağlar.

Kordon Kanı Örneklemesi:

Amniosentez zamanını geçirmiş sakatlık şüphesi olan gebelerde, kan uyuşmazlığı vs. gibi durumlarda tetkik veya tedavi için bebeğinizden kan alınmasını sağlar.