Kadına Ait Kısırlık ve Tedavisi

Kadına Ait Kısırlık ve Tedavisi

Her kadın çocuk sahibi olmak annelik duygusunu yaşamak ister. Ne yazık ki günüöüzde her 100 çiftten 15’i bu isteğine kavuşmak için yardım almak zorunda kalmaktadır.

Kısırlık çözümsüz bir vaka değildir. Kısırlık vakalarının çözümsüz olduğu en der görülmektedir. Erken menopoz veya erkekte sperm hücresi bulunmaması durumlarında yardımcı yöntemlere başvurmak anlamlı olmamaktadır. Bunların dışında kalan kısırlık durumlarında çocuk sahibi olma şansı azalmaktadır.

Kısırlık tanısı konulduktan sonra muayene ve tetkikler adım adım uygulanmaktadır. Tanı konulduktan sonra doktorun en etkili tedaviye karar vermesi gerekmektedir.

Yapılan araştırmalar sonucu bir ya da birden fazla kısırlık nedeni bulunacağı gibi çiftlerin ’inde kısırlığın nedeni saptanamaz.

Kadınlardaki kısırlık sebeplerinden en önemlisi yumurtlama bozuklukları, endometriozis ve tüplerin hasarlı ya da tıkalı olmasıdır.

Kadınlarda kısırlık nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Yumurtlama bozuklukları
  • Tüplerin hasarlı ve tıkalı olması
  • Endometriozis
  • Rahim ağzına ait problemler
  • Alerjik nedenler

Yumurtlama bozuklukları; kadınlarda en sık görülen kısırlık nedenlerindendir. Döllenme ve gebelik yumurtlama sonucu gerçekleşmektedir. Yumurtlamanın hiç olmaması ve düzensiz olması yumurtlama bozukluğu anlamına gelmektedir.

Yumurtlama bozuklukları da üçe ayrılmaktadır.

Yumurtlama bozuklukları:

Kadında en sık görülen kısırlık nedeni yumurtlama bozukluklarıdır. Yumurtlama (yumurtanın yumurtalıklar dışına atılması) olmaksızın döllenme ve gebelik oluşamaz. Yumurtlama bozukluğu dendiğinde yumurtlamanın hiç olmaması veya düzensiz ve seyrek olması anlamına gelir. Adetlerin seyrek veya hiç görülmemesi çoğu zaman bir yumurtlama bozukluğunu gösterir.Ancak adetlerin tamamen düzenli olduğu durumlarda da yumurtlama bozukluklarına rastlanabilir.

Tüplerin hasarlı ve tıkalı olması:

Tüplerin kısmen veya tamamen kapalı olması sperm ile yumurtanın birleşimini engellemektedir. Bu durum döllenme ve gebeliği olanaksız kılmaktadır. Tüplerdeki bu durum enfeksiyon, geçirilmiş ameliyat sonrası karın içi yapışıklıklar veya endometriozis gibi bir çok neden bağlanabilmektedir. Dış Gebelik sonucu da tüpler zarar görebilmektedir. Gelişmiş ülkelerde cinsel yollardan bulaşan enfeksiyonlar sebebiyle tüplerde hasar oldukça fazla görünmektedir.

Endometriozis

Rahim içini döşeyen dokunun rahim dışında gelişmesine endometriozis denilmektedir. En sık endometriozis rahimi yerinde tutan bağlara yerleşmektedir. Rahim yüzeyi, tüpler ve yumurtalıklarda da sık görülmektedir.

Endometriozis yumurtalıklara yerleştiğinde kist oluşumuna neden olabilmektedir. Bu oluşan kistlere endometrioma denilmektedir.

Kısırlık nedeni ile başvuran kadınların yaklaşık %25’inde endometriozis görülmektedir.

Rahim ağzına ait problemler:

Enfeksiyona ait, rahim ağzındaki yapısal bu bölgedeki salgıya ait bozukluklar kısırlık sebebidir. Rahim ağzından salgılanan mukus spermlerin genital yoldan da taşınmasını kolaylaştırmaktadır. İyi huylu tümörler ve bu bölgeye uygulanan cerrahi girişimler kısırlığa neden olmaktadır.

Alerjik nedenler:

Alerjik nedenlerin teşhisleri ve tedavileri zordur. Alerjik nedenler spermlerde ve mukusta bulunmaktadır.

Antisperm antikorları adı verilen alerjik durumların tedavi edilen veya edilmeyenlerdeki gebelik oranları çok farklı değildir. Bu neden rutin bir şekilde gerekliliği tartışılmaktadır.