Gebelikte Testler

Gebelikte Testler

Tam kan sayımı:
Kansızlık veya trombosit düşüklüğü gibi durumların önceden tesbitine yarar.

Enfeksiyöz hastalıklar için testler:
Bebeğinize bulaştırabileceğiniz hepatit,HIV, TORCH ve frengi gibi hastalıkları önceden saptayıp önlem almayı sağlar.

Kan testleri:

Biokimya testleri, Troid fonksiyon testleri anne de var olan hastalığı ortaya çıkarmakta ve tedavisini sağlamakta, böylelikle çocuğun daha sağlıklı olmasını sağlamakta dır.

Kan grubunun saptanması:
Bebeğinize zarar verebilecek kan uyuşmazlığı gibi bir durumun önceden saptanıp önlem alınmasını sağlar.

Pap smear(sürüntü) testi:
Annede rahim ağzı kanseri erken teşhis ettirir.

İdrar analizi:
Annenin böbreklerinde iltihaba yol açabilecek mesane enfeksyonu olup olmadığını, annede gebelik zehirlenmesi-preeklampsi-gelişip gelişmediğini saptar.

Ultrasonografi:
ultrasonografi gebeliğin canlı ve sağlıklı olup olmadığı hakkında fikir verir. Doğum şekline karar vermeye yardımcıdır. Dış gebelik gibi tehlikeli durumları önceden saptamaya yardım eder.

İkili tarama:
Gebeliğin 11-14. haftaları arasında bebekte Down sendromu(mongolizm) riskinizi belirler. Bu testte riskin yüksek çıkması durumunda hekiminiz size amniosentez gibi ileri tetkikleri önerecektir.

Üçlü tarama:
16-20. gebelik haftalarında yapılan bu tetkik bebeğinizin Down sendromu, nöral tüp defekti(sırt kemiklerinin açıklık) riskini belirler.

NST:
Bebeğin kalp atışlarını ve anne rahminin kasılmasını kaydeder, bebeğin iyilik hali hakkında bilgi verir, erken doğum gelişip gelişmediğini anlamaya yardımcıdır. Doğum sırasında sezaryen gerekip gerekmediği konusunda hekime yön verir.

Amniosentez:
16-20. gebelik haftalarında bebeğinizin etrafını kaplayan rahim içindeki sıvıdan örnek alınarak bebeğinizin down sendromu gibi bazı genetik hastalıkların  olup olmadığına kesin karar verilir.

Koryon villus örneklemesi:
Bebeğinizin eşinden örnek alınarak yapılır(10-12. gebelik haftalarında bebeğinizin down sendromu, doğuştan adrenal bez hastalıklarına erken tanı konulmasını sağlar.

Kordon kanı örneklemesi:
Amniosentez zamanını geçirmiş sakatlık şüphesi olan gebelerde, kan uyuşmazlığı vs. gibi durumlarda tetkik veya tedavi için bebeğinizden kan alınmasını sağlar.