Kısırlık Tedavisinde Psikolojik Destek

Kısırlık Tedavisinde Psikolojik Destek

Çocuk sahibi olamayan çiftler için verilen psikolojik desteklerin amacı, tedaviden ziyade, çiftlerin yaşadıkları bu sıkıntıyla ilgili psikososyal desteğin sağlıklı bir şekilde sağlanmasıdır. Kısırlık tedavisi sürecinde yaşadıkları stresle başa çıkabilmelerini destek olabilmektir. Verilen tepkiler genel olarak çocuk sahibi olamayan çiftlerde aynı olarak gözlemlenmiştir. Alınan psikolojik destek ile çiftlerin yaşadıkları bu sürecin sağlıklı olarak tamamlanması amaçlanmaktadır. Yaşanılan sıkıntı her çift için aynı olsa da bulundukları ortam, kültür, hatta coğrafi yapı bile alacakları psikolojik desteğin yönteminde belirleyici rol oynamaktadır. Eşle sağlıklı iletişim kurabilme, kısırlık teşhisi yüzünden başa çıkılmak zorunda kalınan kabullenme durumu, kısırlığın ne olduğunun tam olarak öğrenilmesi ve yapılan tedavinin gidişatı hakkında bireyin pozitif olması hakkında çalışmalar yapılır.

Yapılan destek çalışmaları çift terapileri dışında bireysel terapilerle de desteklenmektedir. Çiftlerin arasındaki iletişimin sağlığı için aradaki çatışma unsurlarının neler olduğu tespiti yapılır. Sonrasında bu unsurlar üzerine çalışmalar gerçekleştirilir. Aradaki uyumu zora sokan durumların incelenmesi, bu konu hakkında eğitim amaçlı bilgilendirmeler yapılması, çiftlerin yaşadıkları durum karşısında motivasyonları yüksek bir şekilde çözüm yollarını araması ve buldukları çözüm yolunda da olumlu davranışlarda bulunarak aldıkları tedavinin seyrinin sağlıklı olmasını sağlamak önemlidir.