Spermiogram

Spermiogram

Bu işlemden sağlıklı bir sonuç alınabilmesi, kişinin yapacağı 3-5 günlük bir cinsel perhiz sonrasında örnek vermesi ile  gerçekleştirilmelidir.

Spermiogram testinin sonucu meninin hacmi, yoğunluğu, kıvamı, PH’ı, erime süresi, spermlerin sayısı, hareketlilik oranı ve yapısı  hakkında gerekli verilerin alınmasını sağlar.

Spermiogram, testislerin sperm üretme kapasitesi hakkında ve erkek genital sisteminin sağlığı hakkında bilgi alabilmek için atılan ilk adımdır.

Sperm sayısı, hareket derecesi iyi olan sperm miktarının, normal spermlerin anormal şekilli spermlere göre oranının değerlendirilmesi yapılır. Bunun dışında  verilen semen örneğinin miktarı, rengi, pH’ ı, lökosit varlığı, likefaksiyonu özellikleri de değerlendirmeye alınır.

Semen hacminin normal değerlerin altında ya da üstünde olması gebeliği engelleyeceği için hacminin değerlendirilmesi yapılır. Ayrıca semenin rengi de bu testte önemlidir. Normalden farklı bir renkte olması durumunda farklılığın nedeni saptanır. Yine bu testte spermin kokusu da önemlidir.

Semenin PH durumu idrara karışıp karışmadığının incelemesi de spermiyogram aracılığı ile gerçekleşir.
semenin çözünürlük durumu, meni boşaltımı sırasındaki sürecin de gebeliğe etkisi olduğu için bu testte yine sıkıntı olup olmadığı gözlemlenebilmektedir.

Ayrıca vizkosite durumu incelenir. Enfeksiyon kaynaklı değişiklik olup olmadığı kontrol edilir.